Árni Magnússon’s rearrangement of paper manuscripts

Repository for PhD project files by Beeke Stegmann

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-model href="phd_schema_BS.rnc" type="application/relax-ng-compact-syntax"?>
<TEI xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0">
  <teiHeader>
    <fileDesc>
      <titleStmt>
        <title>AM 108 fol.</title>
      </titleStmt>
      
      <publicationStmt>
        <availability status="free"><licence target="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/">
          Distributed by the University of Copenhagen under a Creative Commons Attribution-ShareAlike
          3.0 Unported License.</licence></availability>
        <authority>Den Arnamagnæanske Samling, København</authority>
      </publicationStmt>
      
      <sourceDesc>
        <msDesc xml:lang="en" xml:id="AM020108">
          <msIdentifier>
            <repository ref="#AMIS">Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum, Reykjavík</repository>
            <idno>AM 108 fol.</idno>
          </msIdentifier>
          <msPart xml:id="AM020108CU1">
            <msIdentifier>
              <idno>AM 108 fol. CU1</idno>
            </msIdentifier>
            
          
          <msContents>
           
            <textLang mainLang="is">Icelandic</textLang>
            <msItem n="1" class="forn landn" defective="false">
              <locus from="1r" facs="#AM02-0108-0001r" to="99r">1r-99r (bls.
                1-82)</locus>
              <title type="uniform">Landnámabók</title>
              <note> Skarðsárbók-version. <p>Mostly the same text as in <ref
                    target="AM02-0104" type="ms">AM 104 fol.</ref></p></note>
              
              <msItem n="1.1" class="forn landn" defective="false">
                <locus from="1r" facs="#AM02-0108-0001r" to="1r">1r (bls. 1)</locus>
                <title type="supplied">Formáli</title>
                <incipit>Í aldarfarsbók þeirri er Beda prestur heilagur gjörði
                  </incipit>
                <explicit>í þann tíma var farið milli landanna.</explicit>
              </msItem>
              <msItem n="1.2" defective="false" class="forn landn">
                <locus from="1r" facs="#AM02-0108-0001r" to="7r">1r-7r (bls. 1-13).</locus>
                <rubric>Hér hefur Landnámabók Íslandsbyggðar og segir í hinum fyrsta
                  kapitula hvort skemmst er frá Íslandi og hverjir herrar ríktu á
                  Norðurlöndum í þann tíma.</rubric>
                <incipit>Á þeim tíma er Ísland fannst og byggðist</incipit>
                <explicit>vestur til Ballarár og bjó þar lengur og var kallaður
                  Hrólfur að Ballará.</explicit>
              </msItem>
              <msItem n="1.3" defective="false" class="forn landn">
                <locus from="7r" facs="#AM02-0108-0007r" to="20r">7r-20r (bls. 13-40).</locus>
                <rubric>Hér hefur upp landnám í Vestfirðingafjörðungi er margt
                  stórmenni hefur byggðan.</rubric>
                <incipit>Maður hét Kalman, suðureyskur að ætt</incipit>
                <explicit>þá voru DCCCC bónda í þessum fjörðungi.</explicit>
              </msItem>
              <msItem n="1.4" defective="false" class="forn landn">
                <locus from="20r" facs="#AM02-0108-0020r" to="29r">20r-29r (bls. 40-57).</locus>
                <rubric>Nú hefur upp landnám í Norðlendingafjörðungi er
                  fjölbyggðastur hefur verið af öllu Íslandi og stærstar sögur
                  hafa gerst bæði að fornu og nýju, sem enn mun ritað verða og
                  raun á bera.</rubric>
                <incipit>Gunnsteinn meinfretur, son Álfs</incipit>
                <explicit>en þar voru MCC bænda þá er talið var.</explicit>
              </msItem>
              <msItem n="1.5" defective="false" class="forn landn">
                <locus from="29r" facs="#AM02-0108-0029r" to="33v">29r-33v (bls. 57-66).</locus>
                <rubric>Þessir menn hafa land numið í Austfirðingafjörðungi er nú
                  munu upp taldir og fer hvað af hendi norðan til fjörðungamóts
                  frá Langanesi á Sólheimasand og er það sögn manna að þessi
                  fjörðungur hafi fyrst albyggður orðið.</rubric>
                <incipit>Gunnólfur kroppur hét maður son Þóris hauknefs</incipit>
                <explicit>eru frá komnir - Ketill hinn fíflski og Leiðólfur
                  kappi.</explicit>
              </msItem>
              <msItem n="1.6" defective="false" class="forn landn">
                <locus from="33v" facs="#AM02-0108-0033v" to="39v">33v-39v (bls.
                  66-78).</locus>
                <rubric>Hér hefur upp landnám í Sunnlendingafjörðungi er með mestum
                  blóma er alls Íslands fyrir landskosta sakir og höfðingja þeirra
                  er þar hafa byggt, bæði lærðir og ólærðir.</rubric>
                <incipit>Austfirðir byggðust fyrst á Íslandi en á milli Hornafjarðar
                  og Reykjaness</incipit>
                <explicit>þó að synir þeirra sumir reistu hof og blótuðu, en
                  landið var alheiðið nær C vetra.</explicit>
                
                
                <bibl>Hannes Finnsson 1774, <ref type="primary-2">Landnámabók</ref>;</bibl>
                
                <bibl><ref type="primary-2" target="IslSog1-4">Íslendinga sögur
                    1843</ref><biblScope unit="volume">I</biblScope><biblScope
                    unit="page">xxx-xxxi</biblScope>;</bibl>
                <bibl>Jakob Benediktsson 1958, <ref type="primary-2" target="RitHI1"
                    >Skarðsárbók, Landnámabók Björns Jónssonar á Skarðsá</ref>,
                  Rit handritastofnunar Íslands <biblScope unit="volume"
                    >1</biblScope><biblScope unit="page">xviii-xix,
                    xxv,-xxviii, xxxii, xxxviii</biblScope>;</bibl>
                <bibl>Þorgeir Guðmundsson og Þorsteinn Helgason 1829, <ref
                    type="primary-2" target="IslS1829">Íslendinga
                    sögur</ref><biblScope unit="volume">I</biblScope><biblScope
                    unit="page">9-10</biblScope>;</bibl>
              </msItem>
            </msItem>
            <msItem n="2" class="bisks" defective="false">
              <locus from="39v" facs="#AM02-0108-0039v" to="41v">39v-41v (bls.
                78-82)</locus>
              <title type="supplied">Um erlenda biskupa á Íslandi</title>
              <incipit>Óaldarvetur mikill varð á Íslandi</incipit>
              <explicit>og er einmælt hann hafi verið hinn mesti
                merkismaður.</explicit>
              <note>
                <p>Extension, partly from <title>Kristni sögu</title>. In the end, there is a reference to <ref>Hauksbók</ref>.
                  The same extension is found in <ref>AM 104 fol.</ref></p>
              </note>
              <note>Fol. <locus from="41v" to="41v">41v</locus> is mostly blank.</note>
            </msItem>
          </msContents>
            <physDesc>
              <objectDesc form="codex">							
                <supportDesc material="chart">								
                  <support>
                    <num type="front-flyleaf" value="1"/>
                    <num type="book-block" value="41"/>
                    <num type="back-flyleaf" value="1"/>
                    <dimensions type="leaf">
                      <height unit="mm" quantity="307"/> 
                      <width unit="mm" quantity="210"/>
                    </dimensions>
                    <watermark ana="yes">There are three different watermarks: 
                      <p>The first quire has a smaller foolscap in a collar with seven bells (on thicker paper).</p>
                      <p>Fols. <locus from="5r" to="38v">5-38</locus> show a different foolscap in a collar with seven bells (on thinner paper).
                      The peaks are bent to the outside and the three bells on the middle peak are larger
                    than in the other watermark. The countermark shows the letters "GM".</p> 
                    <p>Fols. <locus from="39r" to="41v">39-41</locus> show the letter "P" upside down, which is the countermark of a foolscap in a collar with five bells.
                    <note>Cf. <ref>AM 113 d fol.</ref></note></p>
                    <p>Some details are: <list>
                      <item>Fol. <locus from="1r" to="1v">1</locus>: foolscap with seven bells (upside up)</item>
                      <item>Fol. <locus from="2r" to="2v">2</locus>: foolscap with seven bells (upside up)</item>
                      <item>Fol. <locus from="3r" to="3v">3</locus>: foolscap with seven bells (upside up)</item>
                      <item>Fol. <locus from="4r" to="4v">4</locus>: foolscap with seven bells (upside up)</item>
                    </list>
                      <list>
                      <item> Fol. <locus from="31r" to="31v">31</locus>: foolscap with bent points (upside up).</item>
                        <item>...</item>
                      <item>Fol. <locus from="38r" to="38v">38</locus>: "GM" upside up (the countermark of fol. 31).</item>
                        </list> 
                      <list>
                      <item>Fol. <locus from="39r" to="39v">39</locus>: "P" upside down (i.e. countermark to an upside-up foolscap).</item>
                      <item>Fol. <locus from="40r" to="40v">40</locus>: "P" upside down (i.e. countermark to an upside-up foolscap).</item>
                      <item>Fol. <locus from="41r" to="41v">41</locus>: "P" upside down (i.e. countermark to an upside-up foolscap).</item></list></p>
                      
                    </watermark>
                  </support>
                  <foliation ana="contemporary pag">There is older pagination (1-82).</foliation> 
                  <foliation ana="later fol">On some leaves, there is later foliation in red ink visible in the top outer corners.</foliation>
                  <collation><p>There are six quires: <list>
                    <item>I: fols. 1-4 (1+4, 2+3) (2 bifolia) <note> Both bifolia are repaired at the spine fold. Originally, the leaves formed a quire together
                      with the last four leaves of <ref>AM 218 fol.</ref></note></item> 
                    <item>II: fols. 5-12 (5+12, 6+11, 7+10, 8+9) (4 bifolia) 
                      <note>This is an original quire.</note></item>
                    <item>III: fols. 13-22 (13+22, 14+21, 15+20, 16+19, 17+18) (5 bifolia)
                      </item>
                    <item>IV: fols. 23-30 (23+30, 24+29, 25+28, 26+27) (4 bifolia)</item>
                    <item>V: fols. 31-37 (31, 32+37, 33+36. 34+35) (1 singleton, 3 bifolia) 
                      <note>Fol. 31 used to form the outer bifolium of this quire together with fol. 38 from the following quire.</note></item>
                    <item>VI: fols. 38-41 (38+41, 39+40) (2 bifolia (joined later)) <note>Fol. 38 used to belong to quire V, and the other three formed a quire
                      with the first three leaves of <ref>AM 113 d fol.</ref></note></item>
                  </list>
                  </p>
                    <signatures>There are no quire signatures.</signatures>
                    <catchwords>There are catchwords on every page but the last one.</catchwords> 
                  </collation>
                  <condition><p>The condition is rather poor.</p>
                    <p>Many of leaves are dirty or damaged.</p> 
                    <p>Some older repairs are visible, e.g. 
                    on fols. <locus from="10r" facs="#AM02-0108-0010r"
                          to="10v">10</locus> and <locus from="12r"
                            facs="#AM02-0108-0012r" to="12v"
                            >12</locus>.</p>
                  </condition> 
                </supportDesc>
                <layoutDesc>
                  <layout columns="1" writtenLines="45 48">
                    <num type="wpl" atLeast="10" atMost="14"/>
                    <dimensions type="written">
                      <height unit="mm" quantity="270"/>
                      <width unit="mm" quantity="165"/> 
                    </dimensions>
                  <!-- <note>There are no running titles.</note>-->
                  </layout>
                </layoutDesc>
              </objectDesc>
            
         
            <handDesc>
              <handNote scope="sole" script="kurrent" scribeRef="unknown"> The same script as in <ref>AM 341 fol.</ref>,   <!-- identified by Phil Lavender -->
                which Kålund associates with <name type="person" key="HakOrm001">Hákon Ormsson</name>
                <bibl><ref target="KKKat">Katalog I</ref> <biblScope unit="page">278</biblScope></bibl>.</handNote>
            </handDesc>
            <decoDesc>
              <decoNote type="paratext">The catchwords are decorated. Some are surrounded by two lines forming a pointy angle (sometimes with a loop at the left); others
               have additional squiggles underneath, which continue all the way to the bottom of the page.</decoNote>
              <decoNote type="initial">The initials are written out by the scribe. They are slightly decorated.</decoNote>
              <decoNote type="paratext">The rubrics are written with larger letters of chancery script.</decoNote>
            </decoDesc>
            <additions>
              <p>There are many additions in the margins. They are in the hand of the scribe.</p>
            </additions>
            <bindingDesc>
              <binding when="1974" contemporary="false">
                <p>The current binding (<dimensions type="binding"
                      ><height>311</height><width>227</width><depth>35</depth></dimensions>)
                  is a modern half binding with fabric on the boards. It is from 
                  <date when="1974">1974</date> when the manuscript was treated by 
                  <name type="person" key="BirDal001">Birgitte Dall</name> (see additional slip).</p>
              </binding>
              <binding contemporary="false">
                <p>An older binding is extant. It is made out of brown marbled paper on cardboards.
                  This binding was put in place, when an even earlier binding from <name type="person" key="ArnMag001">
                    Árni Magnússon</name>'s time, made out of parchment leaves containing Latin
                  text and musical notes, was removed and transferred to the Accessoria collection:
                  <ref>Access 7</ref> (Hs 2) <bibl>
                    <ref target="KKKat">Katalog I</ref>, <biblScope unit="page">72</biblScope></bibl>.</p>
                
              </binding>
            </bindingDesc>
            <accMat>
              <p>
                <list>
                  <item>An <locus from="accMat01r" facs="#AM02-0108-accMat01r"
                    to="accMat01v">AM-slip</locus> (<dimensions type="slip" unit="mm"
                      ><height>160</height><width>60</width></dimensions>)
                    in the hand of <name
                      key="ArnMag001" type="person">Árni Magnússon</name> is located in the front
                    of the manuscript.
                    It reads:
                      <q type="AMSlip" xml:lang="is">Landnama bok ur bok
                      þeirre er eg feck af Jonas Dadasyne</q>.</item>
                  <item>There is a loose slip with information on the restoration of the manuscript by 
                    <name type="person" key="BirDal001">Birgitte Dall</name> in <date when="1974">1974</date>.</item>
                </list>
              </p>
            </accMat>
          </physDesc>
          <history>
            <origin>
              <p> This codocological unit was written in <origPlace key="IS">Iceland</origPlace>.
                Kålund dates it to the <origDate notBefore="1601" notAfter="1700">seventeenth century</origDate> <bibl><ref target="KKKat">Katalog I</ref>, 
                  <biblScope unit="page">72</biblScope></bibl>.</p>
            </origin>
            <provenance>
              <p><name key="ArnMag001" type="person">Árni Magnússon</name> received the 
                codex, of which this codicological unit was a part, from 
                <name key="JonDad001" type="person">Jón
                  Daðason</name> (see <locus from="accMat01r"
                  facs="#AM02-0108-accMat01r" to="accMat01v">AM-slip</locus>).
               </p>
              
              <listRelation period="t0">
                <relation type="CRM" name="P46_forms_part_of" active="#AM020108CU1" passive="#AM020108" n="1"/>
              </listRelation><listBibl><bibl>BS</bibl></listBibl> 
              <listRelation period="t1">
                <relation type="CRM" name="P46_forms_part_of" active="#AM020108CU1" passive="#JO020108" n="1"/>
              </listRelation><listBibl><bibl>AM 456 fol.</bibl></listBibl>
              <listRelation period="t2">
                <relation type="CRM" name="P46_forms_part_of" active="#AM020108CU1" passive="#BS94" n="2"/>
              </listRelation><listBibl><bibl>BS</bibl></listBibl> 
              <!-- <listRelation period="t3">
                <relation type="CRM" name="P46_forms_part_of" active="#AM020108CU1" passive="#" n=""/>
              </listRelation><listBibl><bibl></bibl></listBibl> -->
            
              
            </provenance>
            
          </history>
          <additional>
            
            <listBibl>
              <bibl>Andersen, Merete Geert 1979,<ref target="secondary"
                  ><!-- Colligere fragmenta, ne pereant. -->,
                  Opuscula</ref><biblScope unit="volume">VII</biblScope>,
                  <biblScope unit="page">1-35</biblScope>.</bibl>
              <bibl>
                <ref type="secondary">Antiqvitates Americanæ 1837,</ref>
                <biblScope unit="page">209</biblScope>
              </bibl>
              <bibl>Arngrímur Jónsson 1568-1648 (lærði).<ref type="secondary-3"
                  target="BiblArn9-12">Arngrimi Jonae Opera Latine conscripta.
                  Bibl. Arnam.</ref><biblScope unit="volume">XII</biblScope>,
                  <biblScope unit="page">430, 441, 443, 445-46, 451-57,
                  459.</biblScope></bibl>
              <bibl>C. C. Rafn 1850, <ref type="secondary" target="AntR">Antiquités
                  Russes</ref><biblScope unit="volume">II</biblScope>, <biblScope
                  unit="page">231</biblScope></bibl>
              <bibl>Finnur Magnússon og C. C. Rafn 1838, <ref type="secondary">Grønl.
                  hist.</ref><biblScope unit="volume">M. I</biblScope>, <biblScope
                  unit="page"> 51</biblScope>.</bibl>
              <bibl>Jón Helgason 1938,<ref target="secondary"
                  >Biskupasögur</ref><biblScope unit="volume">I</biblScope>,
                  <biblScope unit="page">38</biblScope>.</bibl>
            </listBibl>
          </additional>
          </msPart>
        </msDesc>
      </sourceDesc>
    </fileDesc>
    <revisionDesc>
      <change type="handrit"><name key="DriThr001" type="person">DKÞ</name>
        grunnskráði <date when="2001-11-16">16. nóvember 2001</date>, <name type="person" key="ValHil001">VH</name>
        skráði handritið samkvæmt TEIP5 reglum <date when="2009-01-30">30. janúar 2009</date>; lagfærði í
        <date when="2010-11">nóv. 2010 </date></change>
      <change when="2014" who="#BS">Adopted from handrit.is and adjusted according to own standards.</change>
      <change when="2016" who="#BS">Checked.</change>
    </revisionDesc>
  </teiHeader>
  <text>
    <body>
      <p/>
    </body>
  </text>
</TEI>
.
Den Arnamagnæanske Samling
Nordisk Forskningsinstitut
Københavns Universitet
Njalsgade 136
2300 København S
Denmark
Nordisk Forskningsinstitut
Københavns Universitet
Njalsgade 136
2300 København S
nfi@hum.ku.dk
Tel. +45 35 32 85 00